Η Επιτροπή μας

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας (Α.Ε.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1965, με έδρα την Αθήνα και  παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη. Αντίστοιχες Επιτροπές λειτουργούν σε όλες τις κοινότητες της Αρμενικής Διασποράς και συγκροτούν το παγκόσμιο δίκτυο προώθησης του Αρμενικού Ζητήματος. Σε διεθνές επίπεδο, το έργο του συντονισμού των δραστηριοτήτων στους διεθνείς οργανισμούς έχουν αναλάβει τα Περιφερειακά Γραφεία της Α.Ε.Ε., σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες,  Μόσχα και Βηρυτό.

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή είναι ο κατεξοχήν πολιτικός φορέας  που εκπροσωπεί την Αρμενική Διασπορά. Βασικός σκοπός κατά την ίδρυσή της ήταν και παραμένει, αφενός, η ενημέρωση της κοινής γνώμης και των πολιτικών δυνάμεων, σχετικά με τη Γενοκτονία που διέπραξε η Τουρκία το 1915, με σκοπό την ολοκληρωτική εξόντωση του Αρμενικού λαού και, αφετέρου, η προβολή και προώθηση θέσεων, σε πολιτικό επίπεδο, για την αναγνώριση και καταδίκη της Γενοκτονίας και των συνεπειών της και για την επίλυση του Αρμενικού Ζητήματος.

Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας το 1991, αυτονόητη ήταν και εξακολουθεί να είναι η στήριξη από την Α.Ε.Ε.Ε. των θέσεων και συμφερόντων της νεαρής Αρμενικής Δημοκρατίας, όπως και η προβολή  και προώθηση της ειρηνικής και δίκαιης επίλυσης του ζητήματος του Ναγκόρνο Καραμπάγ, που σχεδόν ταυτόχρονα προέκυψε. Οι θέσεις και απόψεις της Α.Ε.Ε.Ε. εκφράζουν συλλογικά τις πολιτικές διεκδικήσεις των Αρμενίων.

Στον κύκλο των δραστηριοτήτων της Α.Ε.Ε.Ε., πέραν των πολιτικών επαφών, περιλαμβάνονται:  η διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, η έκδοση  βιβλίων, η διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφικών και κινηματογραφικών ντοκουμέντων, η δημοσίευση ενημερωτικών άρθρων και ανακοινώσεων τύπου κλπ