Η Ιστορία της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος ανήκει στο διεθνές δίκτυο Αρμενικών Εθνικών Επιτροπών

Η Αρμενική Παροικία στην Ελλάδα

Η παρουσία των Αρμενίων στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη των 100 χρόνων και συνοψίζεται με σχέσεις αγάπης, αλληλοεκτίμησης και σεβασμού με τον αδελφό ελληνικό λαό ο οποίος υποδέχθηκε με θέρμη και συγκατάβαση τους πρόσφυγες Αρμένιους το 1922.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ι.Κ.Χασιώτη, η παρουσία των Αρμενίων στην Ελλάδα είναι μακρά ενώ υπάρχουν εκκλησίες που χρονολογούνται μερικούς αιώνες όπως, για παράδειγμα, οι εκκλησίες στο Ηράκλειο Κρήτης από το 1669 και το Διδυμότειχο από το 1735.

Η πρώτη με καταγεγραμμένο αρχειακό υλικό οργάνωση των Ελλήνων Αρμενίων αναφέρεται στην παροικία της Θεσσαλονίκης. Το αρχείο της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, στο οποίο οι επίσημες καταγραφές άρχισαν από το 1885, έχει σημαντική ιστορική αξία όχι μόνο για την ιστορία της παροικίας, αλλά και της ίδιας της πόλης της Θεσσαλονίκης, αφού διεσώθη από την πυρκαγιά του 1917 και διατηρείται εδώ και 120 περίπου χρόνια.

29 Φεβρουαρίου 1908

Εγκρίνεται το καταστατικό της αρμενικής παροικίας στην Ελλάδα από τον Γεώργιο Α΄. Η έγκριση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ.φύλλου 250)

21 Φεβρουαρίου 1909

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Ν. Δ. Λεβίδη χορηγήθηκε άδεια για την διεξαγωγή εράνου για ανέγερση Ιερού Ναού της αρμενικής κοινότητας στην Αθήνα.

1921-1923

Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής κατέφυγαν στην Ελλάδα από την Ανατολική Θράκη, την Κιλικία και την Ιωνία περισσότεροι από 120.000 Αρμένιοι πρόσφυγες μεταξύ των οποίων περίπου 8.000 ορφανά Αρμενόπουλα. Μοιράστηκαν με τους Έλληνες ομότυχούς τους τις ίδιες προβληματικές συνθήκες διαβίωσης σε κοινά παραπήγματα και φτωχικές συνοικίες της περιφέρειας των μεγάλων πόλεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε ορισμένες από τις συνοικίες αυτές είχαν δοθεί ενδεικτικές λαϊκές προσωνυμίες: «Αρμενοχώρι» για τις Συκιές της Θεσσαλονίκης και τα «Αρμεναίικα» για το Δουργούτι της Αθήνας. Οι Αρμένιοι πρόσφυγες δημιούργησαν σχολεία, οικοκυρικές σχολές, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και εκκλησίες.

1940 - 1946

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής οι Αρμένιοι προσέφεραν αναλογικά σημαντικό μερίδιο στα θύματα του πολέμου. Υπολογίζεται ότι κατά το διάστημα αυτό χάθηκαν πάνω από 2000 Αρμένιοι.

1960

Διευρύνονται οι δραστηριότητες του αρμενικού στοιχείου της Ελλάδας. Η ανανέωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έξοδο από την ενδοκοινοτική εσωστρέφεια. Η τρίτη και η τέταρτη γενιά των Αρμενίων της διασποράς έχοντας αποκτήσει δυναμισμό, κοινωνική αυτοπεποίθηση και οικονομική ευμάρεια, άρχισε τη συστηματική και οργανωμένη προώθηση του Αρμενικού Ζητήματος και τη διαφώτιση της κοινής γνώμης.

Σήμερα

Ο αριθμός των Αρμενίων στην Ελλάδα σήμερα είναι περίπου 60.000 άτομα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Ελλάδα, υπήρξαν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα στοιχείο υγιές και δυναμικό, που με αποφασιστικότητα και απολύτως ευσυνείδητα λειτουργεί σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και συγχρόνως, με υπευθυνότητα και αφοσίωση προσπαθεί να διατηρήσει τις εθνικές του παρακαταθήκες, να προασπίσει και να προωθήσει τον δίκαιο αγώνα του λαού του.

Σχολεία, Εκκλησία & Τύπος

Η έδρα της Μητρόπολης των εν Ελλάδι Ορθόδοξων Αρμενίων βρίσκεται στην Αθήνα.

Στην Αθήνα επίσης λειτουργούν τρία δημοτικά σχολεία και ένα γυμνάσιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τις πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης λειτουργεί σχολείο κάθε Σάββατο πρωί.

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου (1923-1938) εκδίδονταν στην Ελλάδα περισσότερα από δέκα αρμενόφωνα φύλλα. Όταν μετά τη παλιννόστηση του 1946-48 ο αριθμός των Αρμενίων συρρικνώθηκε, διακόπηκε η έκδοση των περισσότερων φύλλων. Σήμερα τον ημερήσιο τύπο καλύπτει η εφημερίδα «Azad Or» (Ελεύθερη Ημέρα), που εκδίδεται στην Αθήνα και διανέμεται καθημερινά σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η εφημερίδα διαθέτει σύγχρονο τυπογραφείο, ενώ υπάρχουν και αρκετές εκδόσεις με λογοτεχνικό, ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Αρμενικά Σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

Phone: 21 0957 4973
Fax: 21 0957 4973
Email : arfgr@otenet.gr

Copyright © Armenian National Committee of Greece. All Rights Reserved.